CJENIK

CJENIK

Homeopatska konstitucijska konzultacija

85 eura

Homeopatska kontrolna konzultacija

65 eura

Homeopatska akutna konzultacija

30 eura

Bachove kapi prva konzultacija

40 eura

Bachove kapi kontrolna konzultacija

35 eura

Schuesslerove tkivne soli, konzultacija

30 eura

Schuesslerove tkivne soli kontrolna konzultacija

25 eura

Bush kapi konzultacija

Cijena uskoro

Bush kapi kontrolni pregled

Cijena uskoro

Test intolerancije na hranu

38 eura