CIJENIK

CIJENIK

Homeopatska konzultacija

70 eura

Homeopatski kontrolni pregled

34 eura

Homeopatski akutni pregled

15 eura

Bachove kapi konzultacija

34 eura

Bachove kapi kontrolni pregled

18 eura

Schuesslerove soli konzultacija

34 eura

Schuesslerove soli kontrolni pregled

20 eura

Schuesslerove soli konzultacija

14 eura

Bush kapi kontrolni pregled

Cijena uskoro

Bush kapi konzultacija

Cijena uskoro

Test intolerancije na hranu

38 eura