Naziv: HORA (obrt za usluge homeopatije, vl. Elena Rapan)

Sjedište: Viktora Vide 7, Zadar

Adresa poslovnice:

OIB: 47330222242

Broj telefona: +385 95 905 8073

Adresa elektroničke pošte: info@hora.life